Uśmiechnięci i Aktywni w Gminie Lubicz

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i sportowo rekreacyjnych
"Poznaj samego siebie z Fundacją Okruszek Szczęścia"
z wyjątkową przygodą w czasie Wakacji 2022

Fundacja

Inspiruje nas praca na rzecz innych. Działamy już od 1999 roku i chcemy robić to nadal. Będziemy działać na podwalinie tego co dokonaliśmy do dnia dzisiejszego. Chcemy pomagać innym, dbać o życie społeczne (wychowanie, opieka), kulturalne i sportowe osobom tego potrzebującym m.in. dzieciom z Domów Dziecka oraz osobom z problemami społecznymi i alkoholowymi, rodzinom wielodzietnym, ale prowadzimy również systematyczne zajęcia dla wszystkich, aktualnie dedykowane dla lokalnej społeczności w Gminie Lubicz.

Celem Fundacji jest organizowanie życia społecznego i sportowego dla dzieci, młodzież oraz dorosłych, a także dla osób niepełnosprawnych:
- wspieranie przedsięwzięć działalności opiekuńczo-wychowawczej, wspieranie organizacyjne i finansowe kontaktów sportowych z klubami polskimi i zagranicznymi,
- wspomaganie, zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- udzielanie wszechstronnej pomocy ludziom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej,
- organizowanie,współorganizowanie działań charytatywnych,
- promocja idei wolontariatu,
- działania na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska.

„Nic w życiu nie dzieje się przypadkowo...”

Byliśmy, jesteśmy i będziemy tam, gdzie nas potrzebują. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach imprez o zasięgu gminnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Problemy innych nie są nam obce.

ANIOŁY FUNDACJI:
HANNA ANZEL, PIOTR CIESIELSKI, TVP3 BYDGOSZCZ, TOMASZ KRYSIŃSKI- KLANAD, PIOTR STANKOWSKI ŚWIAT REKLAMY, MAREK NICEWICZ Wójt Gminy Lubicz, ADAM GRYCKIEWICZ, EMILIA KWIATKOWSKA ING BANK, KAMIL NELKE, MARCIN SZAŁEK

Pobierz pdf


Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne 2023

W tym roku realizujemy projekt "Świat w oczach dziecka - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w Gminie Lubicz z Wakacyjną przygodą 2023 - Poznaj lepiej samego siebie z Fundacją Okruszek Szczęścia, Lunaparkiem Maja i ITW Polska"

Zgoda obowiązkowa do wypełnienia i podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego, aby uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i sportowo-rekreacyjnych z Fundacją „Okruszek Szczęścia” 09.01.2023 rok.

Pobierz pdf
Mamy już 6 lat!


Zaprzęg Świętego Mikołaja

Zaprzęg św. Mikołaja


MIKOŁAJKI 2022

zajęcia


TRAMPOLINA 3

zajęcia zajęcia


PROJEKT MOJE ŚRODOWISKO we współpracy z Fundacją ING Dzieciom

zajęcia


MAMY JUŻ 5 lAT!

zajęcia


WAKACJE W GMINIE LUBICZ

zajęcia


WAKACYJNA PRZYGODY NAD BAŁYTYKIEM 2022

SZCZEGÓŁY I ZAPISY U PROWADZĄCEGO WYPOCZYNEK
tel: 533 534 402, jarosław.gryckiewicz@poczta.fm fundacjaokruszekszczescia@gmail.com


KOLONIE ROWY 22.08.-28.08.2022
Z "POCIĄGIEM MARZEŃ"

pociąg marzeń


Fundatorami letniego wypoczynku są firmy biorące udział w akcji "POCIĄG MARZEŃ" organizowanej przez Gazetę Pomorską, Express Bydgoski i Nowości-Dziennik Toruński

Pobierz ulotkę informacyjną rowyPMsmall

Dokumenty do pobrania:

Karta kolonijna Rowy Pociąg Marzeń

Umowa zgłoszenie Rowy Pociąg Marzeń

Oświadczenie Rowy Pociąg Marzeń

Deklaracja Rodziców Rowy Pociąg Marzeń

Deklaracja medyczna Rowy Pociąg Marzeń

Zarząd

Na podstawie § 15 Statutu Fundacji Pomocy Społecznej ”Okruszek Szczęścia” zespół fundatorów, którzy założyli Fundację: Jarosław Gryckiewicz, Iwona Gryckiewicz, Patryk Gryckiewicz, Piotr Osiński, Maciej Grabowski, Piotr Stankowski, Sławomir Buliński, Marcin Szałek, Anna Krysińska, Marcin Wołowski, Piotr Rojek, Kamil Olszowy.

Skład Zarządu Fundacji ”Okruszek Szczęścia”: Jarosław Gryckiewicz - Prezes Zarządu, Anna Krysińska– Wiceprezes Zarządu, Piotr Osiński – Wiceprezes Zarządu, Iwona Gryckiewicz - Członek Zarządu, Maciej Grabowski – Członek Zarządu, Patryk Gryckiewicz – Sekretarz Zarządu

Rada Nadzorcza: Piotr Stankowski - Przewodniczący, Marcin Wołowski, Sławomir Buliński

ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny
KRS: 0000667946
NIP: 8792690414
REGON: 36678325700000
Konto: mBank 15 1140 2004 0000 3202 7906 9092
FundcjaOkruszekSzczescia[at]gmail.com