Fundacja

Inspiruje nas praca na rzecz innych. Działamy już od 1999 roku i chcemy robić to nadal. Będziemy działać na podwalinie tego co dokonaliśmy do dnia dzisiejszego. Chcemy pomagać innym, dbać o życie społeczne (wychowanie, opieka), kulturalne i sportowe osobom tego potrzebującym m.in. dzieciom z Domów Dziecka oraz osobom z problemami społecznymi i alkoholowymi, rodzinom wielodzietnym, ale prowadzimy również systematyczne zajęcia dla wszystkich, aktualnie dedykowane dla lokalnej społeczności w Gminie Lubicz.

Celem Fundacji jest organizowanie życia społecznego i sportowego dla dzieci, młodzież oraz dorosłych, a także dla osób niepełnosprawnych:
- wspieranie przedsięwzięć działalności opiekuńczo-wychowawczej, wspieranie organizacyjne i finansowe kontaktów sportowych z klubami polskimi i zagranicznymi,
- wspomaganie, zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- udzielanie wszechstronnej pomocy ludziom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej,
- organizowanie,współorganizowanie działań charytatywnych,
- promocja idei wolontariatu,
- działania na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska.

„Nic w życiu nie dzieje się przypadkowo...”

Byliśmy, jesteśmy i będziemy tam, gdzie nas potrzebują. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach imprez o zasięgu gminnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Problemy innych nie są nam obce.

ANIOŁY FUNDACJI:
HANNA ANZEL, PIOTR CIESIELSKI, TVP3 BYDGOSZCZ, TOMASZ KRYSIŃSKI- KLANAD, PIOTR STANKOWSKI ŚWIAT REKLAMY, MAREK NICEWICZ Wójt Gminy Lubicz, ADAM GRYCKIEWICZ, EMILIA KWIATKOWSKA ING BANK, KAMIL NELKE, MARCIN SZAŁEK

Pobierz pdf


WAKACYJNA PRZYGODA NAD BAŁYTYKIEM 2021

wakacje


Zapraszamy do udziału w koloniach letnich dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat w dwóch nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych PODDĄBIE i MRZEŻYNO .

Pobierz plakat plakatsmall


ZAPEWNIAMY:
transport autokarem, zakwaterowanie – 9 noclegów, wyżywienie – 4 posiłki dziennie, opiekę pedagogiczną i medyczną oraz ratownika, program animacyjny i turystyczno–rekreacyjny, sprzęt sportowy i plastyczny, ubezpieczenie NNW 10.000 zł Signal Iduna, opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, opłątę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

3 GRUPY PROGRAMOWE:
sportowa, taneczno-muzyczna i rekreacyjno-sportowa.

W PROGRAMIE:
zajęcia sportowe, taneczno-muzyczne i rekreacyjno-sportowe, warsztaty, konkursy, zabawy, animacje, dyskoteki, spotkania z ciekawymi osobami, plażowanie.

ZAPISY U PROWADZĄCEGO WYPOCZYNEK
tel: 533 534 402, jarosław.gryckiewicz@poczta.fm fundacjaokruszekszczescia@gmail.com

Szczegóły

LETNISKO PODDĄBIE

Terminy wyjazdów:
17.07.-26.07.2021
16.08.-25.08.2021

Pobierz ulotkę informacyjną poddabiesmall


LETNISKO MRZEŻYNO

Terminy wyjazdów:
01.08.-10.08.2021
12.08.-21.08.2021


Pobierz ulotkę informacyjną mrzezynosmall

Zarząd

Na podstawie § 15 Statutu Fundacji Pomocy Społecznej ”Okruszek Szczęścia” zespół fundatorów, którzy założyli Fundację: Jarosław Gryckiewicz, Iwona Gryckiewicz, Patryk Gryckiewicz, Piotr Osiński, Maciej Grabowski, Piotr Stankowski, Sławomir Buliński, Marcin Szałek, Anna Krysińska, Marcin Wołowski, Piotr Rojek, Kamil Olszowy.

Skład Zarządu Fundacji ”Okruszek Szczęścia”: Jarosław Gryckiewicz - Prezes Zarządu, Anna Krysińska– Wiceprezes Zarządu, Piotr Osiński – Wiceprezes Zarządu, Iwona Gryckiewicz - Członek Zarządu, Maciej Grabowski – Członek Zarządu, Patryk Gryckiewicz – Sekretarz Zarządu

Rada Nadzorcza: Piotr Stankowski - Przewodniczący, Marcin Wołowski, Sławomir Buliński

ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz Dolny
KRS: 0000667946
NIP: 8792690414
REGON: 36678325700000
Konto: mBank 15 1140 2004 0000 3202 7906 9092
FundcjaOkruszekSzczescia[at]gmail.com